JUMA ELEVATORI

JAMIYATNING TASHKILIY TUZILMASI

Jamiyatni boshqarish aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi, Kuzatuv kengashi hamda Boshqaruv tomonidan amalga oshiriladi.

Jamiyatning faoliyatini nazorat qilish Taftish komissiyasiva, Ichki audit xizmati va Korporativ maslahatchisi tomonidan amalga oshiriladi.

Jamiyatning shu’ba va tobe xo’jalik jamiyatlari mavjud.

Jamiyatning vakolatxona va filiallari mavjud emas.

Jamiyatda qo’mita va boshqa  maslahat organlari mavjud emas.