JUMA ELEVATORI

КУЗАТУВ КЕНГАШИ

Кузатув кенгаши бошқарув органи ҳисобланиб, жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар Умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.
Кузатув кенгаши ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Кузатув кенгаши аъзоларининг сони етти кишидан иборат.
Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг Умумий йиғилиши  томонидан бир йил муддатга сайланади.
Кузатув кенгашининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Мақом Иш жойи, лaвозим
Исломов Шухрат Кадирович
Кузатув кенгаши Раиси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, Инвеститция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси
Мавлонов Ғолибжон Жаббарович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бош Иқтисодчи
Хасанов Баходир Рамзиддинович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, маркетинг булимида Бош мутахассис
Игамқулов Азиз Абдулазизович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ахборот технологиялари бошқармаси етакчи мутахассис
Абдуллаев Росул Абдулазизович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, инвеститция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассис
Салихов Ахмад Сабитович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, маркетинг булим бошлиғи.
Ишкобилов Фурқат Жамолович
Кузатув кенгаши аъзоси
"Фойкон" АЖ, директор