JUMA ELEVATORI

KUZATUV KENGASHI

Kuzatuv kengashi boshqaruv organi hisoblanib, jamiyat faoliyati umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, aksiyadorlar Umumiy yig’ilishining vakolat doirasiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.
Kuzatuv kengashi o’z ishini qonunchilik,  jamiyat Ustavi va Kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Kuzatuv kengashi a’zolarining soni etti kishidan iborat.
Kuzatuv kengashining a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Kuzatuv kengashining vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilanadi.

2022 YIL 30 MARTDAN KUZATUV KENGASHINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Xujabekov Shavkat Jumanovich
Kuzatuv kengashi Raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, Investitsiya, innovatsiya va eksport-import boshqarmasi boshligi
Sotvoldiev Shuxrat Taxirovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, kadrlar bo'yicha inspektor
Xasanov Baxodir Ramziddinovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, marketing bulimida
bosh mutaxassis
Igamqulov Aziz Abdurasulovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, axborot texnologiyalari
boshqarmasi yetakchi mutaxassis
Muhammadiev Chingiz Alimjonovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, xisobchi
Shoolmov Akbarxuja Abubakirovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ichki auditori
Xamraev Mavlon Toirovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
“TOXIR”OOO Direktor

2021 YIL 30 MARTDAN KUZATUV KENGAShINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Salihov Ahmad Sabitovich
Kuzatuv kengashi Raisi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, marketing bulim
boshlig‘i
Islomov Shuxrat Kadirovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, investitsiya va yangi
texnologiyalarni joriy etish boshqarmasi
yetakchi mutaxassisi
Xasanov Baxodir Ramziddinovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, marketing bulimida
bosh mutaxassis
Igamqulov Aziz Abdurasulovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, axborot texnologiyalari
boshqarmasi yetakchi mutaxassis
Yusupov Ruslan Baxtiyоrovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, mutaxassisi
Muhammadiyev Chingiz Alimjonovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, xisobchi
Barodines Irina Leonidovna
Kuzatuv kengashi a'zosi
"FAYKON" AJ, Bosh xisobchi

2020 YIL 14 MAYDAN 2021 YIL 30 MARTGACHA KUZATUV KENGASHI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Islomov Shuxrat Kadirovich
Kuzatuv kengashi Raisi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, investitsiya va yangi
texnologiyalarni joriy etish boshqarmasi
yetakchi mutaxassisi
Mavlonov G‘olibjon Jabborovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, bosh Iqtisodchi
Xasanov Baxodir Ramziddinovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, marketing bulimida
bosh mutaxassis
Igamqulov Aziz Abdurasulovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, axborot texnologiyalari
boshqarmasi
yetakchi mutaxassis
Abdullaev Rosul Abdulazizovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, investitsiya va yangi
texnologiyalarni joriy etish boshqarmasi
yetakchi mutaxassis
Salixov Axmad Sabitovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT"AK, marketing bulim
boshlig‘i
Ishkobilov Furqat Jamolovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"Fоykon" AJ, direktor