JUMA ELEVATORI

USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi
va aksiyalar aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy
418 640
1 975
826 814 000
100
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
267 476
1 975
528 265 100
63,89
boshqa yuridik shaxslar ulushi
76 600
1 975
151 285 000
18,30
jismoniy shaxslar ulushi
74 564
1 975
147 263 900
17,81