JUMA ELEVATORI

DIVIDENDLAR

Yil Oddiy aksiyalar
(sum)
Oddiy aksiyalar
(foiz)
2023
539,40
27,3
2022
8380.06
424.3
2021
1549,11
78,43
2020
2531,78
128,19
2019
1323,87
67,03
2018
0
0