JUMA ELEVATORI

DIVIDENDLAR

Yil Oddiy aksiyalar
(sum)
Oddiy aksiyalar
(foiz)
2020
2531,78
128,19
2019
1323,87
67,03
2018
0
0