JUMA ELEVATORI

QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan
o'tkazilgan sanasi
Ro'yhatdan
o'tkazilgan raqami
Aksiyalar
turi
Aksiyalar
soni
(dona)
Nominal
narhi
(so'm)
Aksiyalar
summasi
(so'm)
Chiqarilish
holati
Emissiyaviy
xujjatlar
18.09.1995
RU101Н0083T
oddiy
42600
1000
42600000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
30.12.2000
RU102Н0083T
oddiy
5208
1000
5208000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
23.09.2003
RU103Н0083T3
oddiy
6300
1000
6300000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
29.06.2005
RU104Н0083T7
oddiy
260560
1000
260560000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
03.02.2010
RU105Н0083T4
oddiy
77125
7900
609287500
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
20.02.2014
Н0083-6
oddiy
27535
7900
217526500
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan

29.12.2014

Н0083-7

oddiy

418640

1975

826814000

Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan

02.11.2015

Н0083-8

oddiy

105822

1975

208998450

Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan