JUMA ELEVATORI

JAMIYATNING MAHSULOTI VА XIZMАTLАRI

Vitaminlar bilan boyitilgan birinchi navli un ishlab chiqarish va sotish

 Bugdoyni tayyorlash va sotish

Arpani tayyorlash va sotish

 Omuxta yem ishlab chiqarish va sotish

Don va un maxsulotlarini 150 tonnalik temir yul tarozilarida ulchash

Don,un va boshka maxsulotlarni 60 tonnalik yengil avtomobil tarozilarida ulchash