JUMA ELEVATORI

ЖАМИЯТНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ

Жамиятни бошқариш акциядорларнинг Умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ҳамда Бошқарув томонидан амалга оширилади.

Жамиятнинг фаолиятини назорат қилиш Тафтиш комиссияси, Ички аудит хизмати ва Корпоратив маслаҳатчиси томонидан амалга

оширилади.

Жамиятнинг шуъба ва тобе хўжалик жамиятлари мавжуд.

Жамиятнинг ваколатхона ва филиаллари мавжуд эмас.

Жамиятда қўмита ва бошқа маслаҳат органлари мавжуд эмас.