JUMA ELEVATORI

Э Ъ Л О Н “COMPLY OR EXPLAIN” принципи бўйича

   “Juma elevatori” Aкциядорлик жамияти ҳабар беради:

Кодекс тавсиялари Тушунтириш
1
Корпоратив бошқарув кодекси талабларига
асосан АЖда самарали ички назорат механизмини
жорий қилиш мақсадида кузатув кенгаши таркибига
биттадан кам бўлмаган (аммо уставда кўзда тутилган
кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоизидан
кам бўлмаган) мустақил аъзо киритиш
Акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича
ўтказилган йиғилишда акциядорлар
томонидан Корпоратив бошқарув кодекси
19-банди мезонларига мос келадиган, Кузатув
кенгаши мустақил аъзо бўйича таклиф
билдирилмаганлиги сабабли Кузатув
кенгаши таркибига мустақил аъзо киритилмаган.
2
Ошкор этилиши шарт бўлган ахборотларнинг
жамият сайтида инглиз ва рус тилидаги таржимаси
билан эълон қилиниши
Ички корпоратив хужжатларни тўлиқ инглиз
ва рус тилига таржима қилиш ва ошкор
этилиши таъминланади.
3
Акциядорларга электрон рақамли имзо орқали
овоз бериш имкони ва видеоконференцалоқа
режимида умумий йиғилиш ўтказиш имконияти
Акциядорларга электрон рақамли имзо орқали
овоз бериш имкониятини яратиш масаласи
ёки видеоконференцалоқа режимидаги
имкониятларни яратиш режалаштирилмоқда.
АЖ сайтида фундаментал ва техник таҳлил
натижалари, мутахассислар, экспертлар ва
маслаҳатчиларнинг шарҳлари ва прогнозларини
вебсайтда жойлаштириш
АЖда фундаментал ва техник таҳлил
ўтказилмаган, АЖ бошқарув органлари
мажлисларида фундаментал ва техник таҳлил
ўтказишнинг тартиблари ҳамда мақсадга
мувофиқлиги кўриб чиқилади.
Ижроия орган рахбарлигига танлов ўтказилиши
тўғрисидаги эълон ва талаблар
Ижроия орган рахбари Вазирлар Махкамаси
ва вилоят хокими тақдимномасига асосан
сайланган.