JUMA ELEVATORI

E ‘ L O N «COMPLY OR EXPLAIN» prinsipi bo‘yicha

   «Juma elevatori» Aksiyadorlik jamiyati habar qiladi:

Kodeks tavsiyalari Tushuntirish
1
Korporativ boshqaruv kodeksi talablariga
asosan AJda samarali ichki nazorat mexanizimini
joriy qilish maqsadida kuzatuv kengashi tarkibiga
bittadan kam bo`lmagan (ammo ustavda ko`zda
tutilgan kuzatuv kengashi a`zolari sonining
15 foyizidan kam bo`lmagan) mustaqil a`zo kiritish.
Aksiyadorlarning 2017-yil yakuni bo`yicha o`tkazilgan
yig`ilishida aksiyadorlar tomonidan Korporativ boshqaruv
kodeksi 19-bandi mezonlariga mos keladigan, Kuzatuv kengashi
tarkibiga mustaqil a`zo bo`yicha taklif bildirmaganligi sababli
Kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a`zo kiritilmagan.
2
Oshkor etilishi shart bo`lgan axborotlarning
jamiyat saytida ingiliz va rus tilidagi tarjimasi bilan
e`lon qilinishi.
Ichki korporativ hujjatlarni to`liq ingiliz va rus tiliga tarjima
qilish va oshkor etilishi ta`minlanadi.
3
Аksiyadorlarga elektron raqamli izo orqali ovoz
berish imkoni va vediokonfernsiya aloqa rejimida
umuiy yig`ilish o`tkazish imkoniyati
Aksiyadorlarga elektron raqamli imzo orqali ovoz berish
imkoniyatini yaratish masalasi yoki aksiyadorlarga elektron
raqamli imzo orqali ovoz berish imkoniyatini yaratish masalasi
yoki vediokonfernsiya aloqa rejimidagi imkoniyatlarni yaratish
rejalashtirilmoqda.
АJ saytida fundamental va tehnik tahlil natijalari,
mutaxassislar, ekspertlar va maslaxatchilarning
sharhlari va prognozlarini vebsaytda joylashtirish
АJ saytida fundamental va tehnik tahlil o`tkazilmagan, АJ
boshqaruv organlari majlislarida fundamental va tehnik tahlil
o`tkazishning tartiblari hamda maqsadga muvofiqligi kurib chiqildi.
Ijroiya organi rahbarligiga tanlov o`tkazilishi
to`g`risidagi e`lon va talablar
Iroiya organi rahbari Vazirlar Maxkamasi va viloyat xokimi
taqdimnomasiga asosan saylangan.